Trwa ładowanie...
bECzyMzp
Notowania
CCC: strona spółki
22.06.2021, 18:20

CCC Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku

Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bECzyMzX