Trwa ładowanie...
bETAlQmt
Notowania

SSK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r.

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
1. Artur Górski – 810 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 41,05% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 16,44% ogólnej liczby głosów, 2. ABS Investment S.A. – 645 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 32,69% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 13,09% ogólnej liczby głosów, 3. January Ciszewski – 413 374 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 20,95% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,39% ogólnej liczby głosów, 4. Roman Pudełko – 105 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,32% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 2,13% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty

bETAlQnb