Trwa ładowanie...
bEDrgFGt
Notowania
TRANSPOL: strona spółki
24.06.2021, 14:34

TRN Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 12 lipca 2021 roku

W związku z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) spółki Trans Polonia S.A. („Spółka”) zgłoszonego przez akcjonariusza Euro Investor sp. z o.o. („Akcjonariusz”), którego treść opublikowana została w raporcie bieżącym nr 26/2021, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany porządek obrad.
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad złożony został na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią wniosku Akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, do porządku obrad wprowadzone zostały następujące sprawy: - punkt 7 – podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH; oraz - punkt 8 – podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH. Wraz z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Akcjonariusz przedstawił zgodnie z art. 401 §1 KSH projekty uchwał dotyczących dodawanych do porządku obrad punktów. Przedmiotowe projekty uchwał dołączone zostały do żądania, o którego treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku. Nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 385 §1 KSH; 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A., zgodnie z art. 385 §1 KSH; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O zwołaniu NWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku.

Inne komunikaty

bEDrgFHb