Trwa ładowanie...
bEDSUWsB
Notowania

BFC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ 24.06.2021

Zarząd Spółki BIOFACTORY SA w Bieczu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2021 r. posiadali minimum 5 % głosów:
1. Kazimierz Szot - posiadający 285.100 akcji, z których przysługiwało 285.100 głosów, co stanowiło 65,63 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 2. Krzysztof Olbrycht - posiadający łącznie 72.279 akcji, z których przysługiwało 72.279 głosów, co stanowiło 16,64 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,80 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 3. Beata Olbrycht - posiadająca łącznie 59.816 akcji, z których przysługiwało 59.816 głosów, co stanowiło 13,77 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,14 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bEDSUWtj