Trwa ładowanie...
bEIITIYB
Notowania

CCE Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A.

Zarząd Clean & Carbon Energy S.A. _dalej: "Spółka"_ z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku uchwałą nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Tomasz Madejski.
Jednocześnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołana została Pani Anna Mercedes Paszyńska. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, z których wynika, że: - nie pełni w Spółce żadnej funkcji wskazanej w art. 387 KSH; - nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki; - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEIITIZj