Trwa ładowanie...
bEDGSaHV
Notowania
CDRL: strona spółki
25.06.2021, 17:07

CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2021 roku

CDRL S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:
Marek Dworczak posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 27,57% w ogólnej liczbie głosów oraz 47,38 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tomasz Przybyła posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 27,57% w ogólnej liczbie głosów oraz 47,38 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. VALUE FUND POLAND ACTIVIST FIZ posiadający 275.903 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 275.903 głosów, stanowiących 3,05 % w ogólnej liczbie głosów oraz 5,24 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty

bEDGSaID