Trwa ładowanie...
bECchxXF
Notowania
LETUS: strona spółki
25.06.2021, 18:54

LET Zawarcie pięciu umów dzierżawy pod lokalizację farm fotowltaicznych

Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 25 czerwca 2021 roku odebrał obustronnie, notarialnie podpisane 5 umów na dzierżawę niezabudowanych nieruchomości pod budowę farm fotowoltaicznych. Trzy lokalizacje znajdują się w województwie Kujawsko-Pomorskim, dwie w Łódzkim. Czas trwania dzierżawy wynosi 29 lat. Łączna powierzchnia wynosi 58,13 ha.
Emitent na nieruchomościach zamierza zrealizować inwestycje polegające na budowie urządzeń i instalacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wszelkimi urządzeniami dodatkowymi składających się na instalacje odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej - Farmy Fotowoltaiczne.

Inne komunikaty

bECchxYn