Trwa ładowanie...
bEJFRERN
Notowania
WAWEL: strona spółki
28.06.2021, 14:17

WWL Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 28.06.2021 r. Rada Nadzorcza Wawel S.A., na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, wybrała firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, w celu dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 30.06.2021 r., 30.06.2022 r. i 30.06.2023 r. oraz badania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2021 r., 31.12.2022 r. i 31.12.2023 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod nr 144. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie dokonała przeglądu sprawozdania śródrocznego oraz badania sprawozdania rocznego za lata 2019 i 2020 jak również dokonała oceny „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej” za 2020 i 2019 rok.

Inne komunikaty

bEJFRESv