Trwa ładowanie...
bETDsHKd
Notowania
SELENAFM: strona spółki
28.06.2021, 16:35

SEL Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego pomiędzy Selena FM S.A. a PKO Bank Polska S.A.

Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o podpisaniu przez PKO Bank Polska S.A. aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO Bank Polski S.A., o której Spółka informowała w RB nr 20/2016, 25/2016, 3/2017 i 17/2018.
Najistotniejsze warunki zawartego aneksu: 1. Termin wygaśnięcia umowy: 30 czerwca 2024 r.; 2. Dostępność kredytu nieodnawialnego: do 31.03.2022 r.; 3. Kwota limitu kredytowego: 120 000 000 PLN; 4. Kredytobiorcy: Selena FM S.A., Orion PU Sp. z o.o., Libra Sp. z o.o., Izolacja Matizol Sp. z o.o., Selena S.A.; odstąpienie od umowy Carina Silicones Sp. z o.o.; 5. Zaktualizowano zabezpieczenia wniesione przez kredytobiorców adekwatnie do zwiększenia wartości przyznanego limitu kredytowego; 6. Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża; Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania. Przyznany limit kredytowy będzie wykorzystany do finansowania działalności spółek Grupy Selena.

Inne komunikaty

bETDsHKL