Trwa ładowanie...
bEUEDqCZ
Notowania
LARQ: strona spółki
28.06.2021, 17:54

LRQ Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż 28 czerwca 2021 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) od Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W myśl Zawiadomienia udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmniejszeniu poniżej progu 5%. Pełna treść Zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEUEDqDH