Trwa ładowanie...
bEBZfugR
Notowania
VRG: strona spółki
28.06.2021, 21:05

VRG WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY VRG S.A. W DNIU 28.06.2021 R.; POWOŁANIE RADY NADZORCZEJ VRG S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Zarząd VRG S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. podjęło uchwały wskazane w Załączniku nr 1 do raportu bieżącego. Załącznik nr 1 zawiera również projekty uchwał poddanych pod głosowanie i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A.
Jednocześnie, Zarząd VRG S.A. informuję, że do składu 7 – osobowej Rady Nadzorczej VRG S.A. nowej kadencji zostali powołani: 1. Prof. Andrzej Szumański – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 26 maja 2021 r. 2. Piotr Kaczmarek – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 32/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 3. Piotr Stępniak – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 4. Mateusz Kolański – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 5. Jan Pilch – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 34/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 6. Wacław Szary – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. 7. Marcin Gomoła – nota biograficzna oraz informacje wskazane w § 10. pkt. 4-6 Rozporządzenia zostały podane do wiadomości raportem bieżącym nr 41/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZfuhz