Trwa ładowanie...
bEBZQTmJ
Notowania
NOVAVIS: strona spółki
29.06.2021, 14:11

NVV Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VOOLT S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku:
1. Novavis Group Spółka Akcyjna - liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 4 780 000 - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 780 000 - procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 87,79% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 56,76% 2. Wojciech Grzegorz Żak - liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 349 622 - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 349 622 - procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 6,42% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,15% 3. Marshall Nordic Limited - liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 304 602 - liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 304 602 - procentowy udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 5,59% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62% Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się sześciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 445 057 akcji, które uprawniają do wykonania 5 445 057 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowią 64,65% kapitału akcyjnego Spółki. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosy oddawało sześciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 5 445 057 akcji, które uprawniają do wykonania 5 445 057 głosów na Walnym Zgromadzeniu VOOLT S.A. Ich akcje stanowią 64,65% kapitału akcyjnego Spółki.

Inne komunikaty

bEBZQTnr