Trwa ładowanie...
bEIGaIxx
Notowania
PGE: strona spółki
29.06.2021, 17:47

PGE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. _"Spółka"_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bEIGaIyf