Trwa ładowanie...
bEDGZCdN
Notowania
URSUS: strona spółki
29.06.2021, 18:59

URS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu URSUS S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku

Zarząd URSUS S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. w drugim terminie [„ZWZ”] byli:
- POL-MOT HOLDING S.A. w restrukturyzacji posiadająca 16.366.166 akcji, z których przysługiwało 16.366.166 głosów, stanowiących 25,33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 74,42% w trakcie obrad ZWZ; - REO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INWESTYCJE S.K.A. posiadająca 5.618.830 akcji, z których przysługiwało 5.618.830 głosów, stanowiących 8,70% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało 25,55% w trakcie obrad ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 32/2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie z uwagi na brak quorum przewidzianego w § 34 ust. 1 Statutu Spółki nie podjęło żadnej uchwały w sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad, natomiast akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. w pierwszym terminie były ww. podmioty z takim samym udziałem jak podczas obrad ZWZ (w drugim terminie).

Inne komunikaty

bEDGZCev