Trwa ładowanie...
bEEjsEwR
Notowania
PEPEES: strona spółki
30.06.2021, 11:05

PPS Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów na ZWZ 29 czerwca 2021 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Michał Skotnicki: 21.399.174 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 21.399.174 głosy na ZWZ, które stanowiły 38,85% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 22,52 %. Maksymilian Skotnicki: 20.703.282 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 20.703.282 głosy na ZWZ, które stanowiły 37, 59% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,79 %. Epsilon Fiz AN: 27.759.032 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 6.356.799 głosów na ZWZ, które stanowiły 11,54% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,69% Hubert Malinowski: 4.566.793 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.566.793 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,29% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,81% W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 55.074.462 głosów, tj. 57,97% ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.

Inne komunikaty

bEEjsExz