Trwa ładowanie...
bEJKqOTF
Notowania
TELESTR: strona spółki
30.06.2021, 15:52

TLS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30.06.2021 r.

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2021 r.:
CATHETEL LIMITED – 2 009 320 głosów stanowiących 52,63% ogółu głosów i 97,43% głosów na WZA; Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty

bEJKqOUn