Trwa ładowanie...
bEDtzAid
Notowania
ZUE: strona spółki
30.06.2021, 17:13

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez ZUE jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn. „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od al. Róż do ul. Kasprzaka – zadanie nr 2.6 w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II”.
Spółka informowała o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 13 maja 2021 r. Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Tramwaje Śląskie S.A. Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 62 mln zł. Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 76,2 mln zł. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2022 r. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEDtzAiL