Trwa ładowanie...
bEDGYajV
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
30.06.2021, 18:40

MLG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

Zarząd MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku, dysponowali 12.882.707 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki dzielący się na 21.373.639 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 60,27 %.
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku byli: 1. CAJAMARCA HOLLAND B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, posiadająca 10.242.726 głosów, co stanowiło 79,51% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 47,92% ogólnej liczby głosów, 2. MetLife OFE z siedzibą w Warszawie, posiadający 1.500.000 głosów, co stanowiło 11,64% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 7,02% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty

bEDGYakD