Trwa ładowanie...
bETeyLtx
Notowania
LARQ: strona spółki
30.06.2021, 18:53

LRQ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2021 r.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2021 r. („ZWZ”) obecnych było 3 akcjonariuszy lub ich reprezentantów, którym przysługuje łącznie 4.986.865 akcji, reprezentujących 50,46% kapitału zakładowego oraz inkorporujących prawo do ogółem 7.986.865 głosów, stanowiących 61,99 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Próg 5% głosów na ZWZ przekroczyli następujący akcjonariusze: 1. Harbinger Capital Ltd., który wykonywał prawo głosu z 4.297.232 akcji, inkorporujących prawo do 7.297.232 głosów, co stanowiło 91,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 56,64% w ogólnej liczbie głosów; 2.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 600.000 akcji, inkorporujących prawo do 600.000 głosów, co stanowiło 7,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 4,66% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bETeyLuf