Trwa ładowanie...
bEDGukzp
Notowania
CNT: strona spółki
1.07.2021, 12:42

CNT Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za II kwartał 2021 roku w ramach działalności deweloperskiej.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 01 lipca 2021r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.
Emitent informuje, iż spółka zależna w II kwartale 2021 roku zawarła przedwstępne oraz deweloperskie umowy sprzedaży 88 lokali mieszkalnych i usługowych. Łącznie w II kwartale 2021 roku spółka zależna zawarła 31 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych. Ponadto na dzień 01 lipca 2021 roku spółka zależna była stroną 1 umowy rezerwacyjnej, która wymaga przekształcenia w umowę przedwstępną. Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wyniesie 152 sztuki (149 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe) Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

Inne komunikaty

bEDGukzX