Trwa ładowanie...
bEDGJfrF
Notowania
COGNOR: strona spółki
1.07.2021, 15:26

COG Wypłata dywidendy

Zarząd Spółki COGNOR HOLDING S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 25 713 099,45 PLN tj. 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 171 420 663 sztuk.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 30 września 2021 roku. Termin Wypłaty dywidendy stosownie do treści przepisu art. 348 §5 Kodeksu spółek handlowych zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza winna podjąć stosowną uchwałę ustalającą Termin Wypłaty najpóźniej w Dniu Dywidendy.

Inne komunikaty

bEDGJfsn