Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
2.07.2021, 10:05

LKD Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2021 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w II kwartale 2021 roku Grupa Lokum Deweloper (Grupa) odnotowała:
1. sprzedaż w ilości 240 lokali, 2. 285 lokali rozpoznanych w wyniku. Poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych we wrocławskich i krakowskich inwestycjach. Lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części, w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich. Dla porównania w II kwartale 2020 roku Grupa odnotowała: 1. sprzedaż w ilości 41 lokali, 2. 14 lokali rozpoznanych w wyniku. Jednocześnie, na koniec II kwartału 2021 roku Grupa miała zawartych 66 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie. Na koniec II kwartału 2021 roku oferta Grupy na rynku wrocławskim i krakowskim obejmowała łącznie 801 lokali, natomiast w realizacji było 1346 lokali.

Inne komunikaty