Trwa ładowanie...
bECuQjiZ
Notowania
EBC: strona spółki
2.07.2021, 10:57

HMP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2021 roku

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2021 roku:
1/ Innovation Solutions sp. z o.o. - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 1 200 000 - udział w głosach na WZ - 97,33% - udział w ogólnej liczbie głosów - 4,11% Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty

bECuQjjH