Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
2.07.2021, 14:27

LKD Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu.

W dniu 02.07.2021 r. LOKUM DEWELOPER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (LD FIZ - podmiot z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper) zawarł umowę nabycia prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/80, położonej we Wrocławiu przy ul. Lothara Herbsta, o powierzchni 1,9179 ha (Nieruchomość).
Łączna cena sprzedaży Nieruchomości wynosiła 25.000.000,00 zł netto plus należny podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej, tj. 30.750.000,00 zł brutto. Pierwotnie, stroną przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości (Umowa przedwstępna) była spółka Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 16 S.K.A. (Lokum 16) - spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper S.A. (Emitent). Informacja o zawarciu Umowy przedwstępnej została przekazana przez Zarząd Emitenta w raportach bieżących: nr 20/2019 z dnia 18.11.2019 r. oraz 26/2020 z dnia 29.10.2020 r. W dniu 02.07.2021 r. Lokum 16 przeniosła na LD FIZ wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy przedwstępnej. Uiszczony zadatek w kwocie 2.000.000,00 zł brutto został zwrócony Lokum 16.

Inne komunikaty