Trwa ładowanie...
bEBZiVSJ
Notowania
CCC: strona spółki
5.07.2021, 23:16

CCC Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A.

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2021 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://corporate.ccc.eu/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZiVTr