Trwa ładowanie...
bELixJUB
Notowania
LARQ: strona spółki
6.07.2021, 21:59

LRQ uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2020, 77/2020, 10/2021, 13/2021 oraz 18/2021, odnoszących się do poszczególnych czynności w postępowaniu o zatwierdzenie układu przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Synergic”), Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o powzięciu w dniu 6 lipca 2021 r. informacji o zamieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o uprawomocnieniu się wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, postanowienia o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu („Postanowienie”).
Emitent otrzymał informację, że do dziś do Synergic nie zostało doręczone Postanowienie ze stwierdzeniem prawomocności. Synergic jest spółką pośrednio zależną od Emitenta. Spadek wartości udziałów Synergic ma wpływ na obniżenie wyników finansowych Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta – LARQ Fund Management sp. z o.o.

Inne komunikaty

bELixJVj