Trwa ładowanie...
bEDszEid
Notowania
ZUE: strona spółki
7.07.2021, 14:33

ZUE Informacja o ofercie Emitenta w postępowaniu przetargowym

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie [Spółka, ZUE] informuje, iż w dniu 6 lipca 2021 r. Gmina Miasto Szczecin [Zamawiający] działająca w imieniu własnym oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poinformowała Spółkę, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie”, po odrzuceniu oferty wykonawcy, która została najwyżej oceniona w procedurze o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert, w wyniku której oferta złożona przez Emitenta została najwyżej oceniona.
Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 212,9 mln zł. Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 261,9 mln zł. Termin realizacji zadania: 720 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bEDszEiL