Trwa ładowanie...
bEBZduoR
Notowania

PRF Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2021r.

Zarząd PragmaGO S.A. (”Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych, które odbyło się dnia 07 lipca 2021r. w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte, do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…). Załączniki: 1.Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2021r. 2.Wykaz akcjonariuszy PragmaGO S.A.

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZdupz