Trwa ładowanie...
bELASokB
Notowania
POZBUD: strona spółki
7.07.2021, 20:46

POZ Nabycie akcji przez osobę zarządzającą.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2021 roku od Pana Andrzeja Raubo - Wiceprezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - o nabyciu akcji POZBUD.
Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bELASolj