Trwa ładowanie...
bECCqdhh
Notowania

BTC Rozpoczęcie rozmów w sprawie współpracy strategicznej dotyczącej gry “Zorro the Chronicles the Game”

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje informację o zawarciu w dniu 7 lipca 2021 roku umowy o zachowaniu poufności z jednym z polskich podmiotów publicznych wyspecjalizowanych w produkcji gier klasy AA, działającym na rynku międzynarodowym.
Rozmowy dotyczą kooperacji w zakresie uzyskania możliwie najlepszego wyniku sprzedaży gry oraz realizacji celów strategicznych dla BTC Studios. Potencjalna współpraca i jej zasady będą określone w kolejnych etapach. Rozmowy dotyczą zarówno zasad współpracy technicznej, merytorycznej, jak i finansowej. O kolejnych krokach związanych z zawartą umową Emitent poinformuje oddzielnymi raportami w terminie późniejszym.

Inne komunikaty

bECCqdhP