Trwa ładowanie...
bECDUuPp
Notowania
KGHM: strona spółki
8.07.2021, 14:16

KGH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 6 lipca 2021 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:
- SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH – liczba głosów 63 589 900, co stanowi 53,75% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 31,79% w ogólnej liczbie głosów; - AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - liczba głosów 10 499 000, co stanowi 8,87% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,25% w ogólnej liczbie głosów; - OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - liczba głosów 6 500 000, co stanowi 5,49% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 3,25% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.)

Inne komunikaty

bECDUuPX