Trwa ładowanie...
bEDkzwlh
Notowania
FARM51: strona spółki
8.07.2021, 17:00

F51 Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 8 lipca 2021 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
przez Roberta Siejkę. który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, pozyskał informację o zbyciu przez Roberta Siejkę łącznie 15.000 akcji Emitenta w wyniku transakcji dokonanych w dniach 5, 6 i 7 lipca 2021 roku. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDkzwlP