Trwa ładowanie...
bEBZRzkl
Notowania

PRF Złożenie wniosku o wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd PragmaGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 8 lipca 2021 r., na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLGFPRE00040, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („Akcje”).
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bEBZRzkT