Trwa ładowanie...
bEDsdFSd
Notowania

TRN Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 9 lipca 2021 r.

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych po przerwie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 lipca 2021 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że po przerwie Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDsdFSL