Trwa ładowanie...
bEDseJNN
Notowania

TRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("ZWZ") Spółki w dniu 10 czerwca 2021 r., którego obrady po ogłoszonej przerwie były kontynuowane w dniu 9 lipca 2021:
1) Dariusz Cegielski osobiście oraz poprzez Euro Investor Sp. z o.o.- łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 7.607.219, co stanowiło 44,96% głosów na ZWZ Spółki i stanowi 30,01% w ogólnej liczbie głosów, 2) Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujące Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Multistrategy FIZ, subfundusz Quercus Stabilny wydzielony w ramach Quercus Parasolowy SFIO oraz Acer Aggressive FIZ- łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 3.246.192, co stanowiło 19,19% głosów na ZWZ Spółki i stanowi 12,81% w ogólnej liczbie głosów, 3) Syntaxis II Luxemburg Capital S. A.R.L. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 2.281.378, co stanowiło 13,48% głosów na ZWZ Spółki i stanowi 9,00% w ogólnej liczbie głosów 4) Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. - łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na NWZ wyniosła 2.086.627, co stanowiło 12,33% głosów na NWZ Spółki i stanowi 8,23% w ogólnej liczbie głosów 5) Iwar Przyklang- łączna liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na ZWZ wyniosła 1.243.500, co stanowiło 7,35% głosów na ZWZ Spółki i stanowi 4,91% w ogólnej liczbie głosów,

Inne komunikaty

bEDseJOv