Trwa ładowanie...
bEEHvQcB
Notowania

MIR Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki Miraculum S.A. pod kod „PLKLSTN00017”

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 45/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego Nr 49/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz raportu bieżącego Nr 62/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku, informuje, że w dniu 12 lipca 2021 roku powziął wiadomość o złożeniu przez KDPW Oświadczenia nr 902/2021 w sprawie dokonania z dniem 15 lipca 2021 roku asymilacji 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, oznaczonych przez KDPW kodem „PLKLSTN00108” (Akcje). Zgodnie z wyżej wskazanym oświadczeniem w dniu 15 lipca 2021 roku Akcje zostaną oznaczone kodem ISIN akcji emisji podstawowej tj. „PLKLSTN00017”.
Tym samym, z dniem dokonania asymilacji zostanie spełniony warunek, o którym mowa w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 711/2021, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 62/2021 z dnia 09 lipca 2021 roku. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEEHvQdj