Trwa ładowanie...
bEDrHbEB
Notowania

BTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 lipca 2021 roku

Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka", "Emitent") w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 lipca 2021 roku, po ogłoszonej przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w opublikowanym w dniu 29 czerwca 2021 roku raporcie bieżącym EBI nr 26/2021 .
1. MOBILUM LIMITED liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.414.200 udział w głosach na ZWZ – 100,00 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 29,47 proc.

Inne komunikaty

bEDrHbFj