Trwa ładowanie...
bEKtNMUR
Notowania
BORUTA: strona spółki
13.07.2021, 9:19

HUB Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, przekazuje poniżej wykaz osób, które na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 lipca 2021 roku posiadały co najmniej 5% w głosach: Joyfix Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr – posiadająca łącznie 204.834.164 akcji Spółki, uprawniających do 204.834.164 głosów, co stanowiło 99,43% ogólnej liczby głosów na tym WZA oraz 43,82% głosów ogółem w Spółce

Inne komunikaty

bEKtNMVz