Trwa ładowanie...
bEIJHxVh
Notowania

FOR Objęcie udziałów w spółce Mechano Games S.A.

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13.07.2021 r. Spółka oraz MegaPixel Studio S.A. („Partner"), a także siedem osób fizycznych podpisały akt zawiązania spółki Mechano Games S.A. z siedzibą w Gdyni („Mechano Games”).
Kapitał zakładowy Mechano Games wynosi 125.000,00 zł i dzieli się na 1.250.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent oraz Partner objęli po 250.000 akcji, stanowiących po 20% udziału w kapitale zakładowym Mechano Games. Zespół developerski objął akcje stanowiące 40% w kapitale zakładowym Mechano Games. Pozostałe 20% akcji zostało objętych przez inwestorów indywidualnych po cenie równiej 0,24 zł za akcję. Przedmiotem działalności nowego podmiotu będzie portowanie gier z portfolio Partnera na konsole: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia, a także tworzenie własnych produkcji. Pierwszy autorski tytuł Mechano Games zostanie zapowiedziany do końca bieżącego roku. Zespół developerski w Mechano Games pod kierownictwem Evgenii Shevelev to doświadczeni twórcy gier, którzy od lat współpracują z MegaPixel Studio S.A. Zawiązanie wspólnej spółki umożliwi jeszcze efektywniejszą współpracę. W opinii Zarządu Emitenta, utworzenie Mechano Games pozwoli znacząco zwiększyć częstotliwość wydawania kolejnych gier na konsolach. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bEIJHxVP