Trwa ładowanie...
bEDJIfuJ
Notowania
SKARBIEC: strona spółki
14.07.2021, 18:05

SKH Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje otrzymaną w dniu 14.07.2021 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 30.06.2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 811,4 mln zł. Na powyższą sumę składają się: 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym: a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 3 153,2 mln zł b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 512,9 mln zł łącznie: 5 666,1 mln zł 2. Fundusze dedykowane: 281,2 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 864,0 mln zł. Według stanu na dzień 30.06.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi. Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 14 lipca 2021 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za czerwiec 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDJIfvr