Trwa ładowanie...
bEBZohxN
Notowania
PRAGMAFA: strona spółki
15.07.2021, 11:07

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii O, P, R, S oraz A1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 czerwca 2021r.
dla serii O 13 070 994 zł. dla serii P 14 082 368 zł. dla serii R 15 601 584 zł. dla serii S 9 107 167 zł. dla serii A1 20 898 111 zł. Łączna wartość zbioru: 72 760 223 zł. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S oraz serii A1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 86 034 882 zł. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

bEBZohyv