Trwa ładowanie...
bEDGOWUl
Notowania
CNT: strona spółki
16.07.2021, 15:17

CNT Informacja o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Sprzedający”) zawarła w dniu 16 lipca 2021 roku z PROJEKT WROCŁAWSKA 53 spółką z o.o. („Kupujący”) przedwstępną umowę sprzedaży w związku z realizacją inwestycji „Nowa 5 Dzielnica” w Krakowie, której przedmiotem jest zobowiązanie do sprzedaży lokalu usługowego wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz udziałami we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości rekreacyjnej, stanowiącej zieleń, komunikacyjnej i dojazdowej za łączną kwotę 11.734.200 zł. Umowa przyrzeczona zostanie zawierana pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, na podstawie którego możliwe będą zmiany w układzie pomieszczeń skutkujące podziałem lokalu usługowego, najpóźniej do 15 lutego 2022 roku. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń Sprzedającego i Kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności stron.

Inne komunikaty

bEDGOWUT