Trwa ładowanie...
bEDtyMlh
Notowania

FEM Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Femion Technology S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 lipca 2021 r. zawarł z JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Inwestor”) list intencyjny („List”). Strony ustaliły, iż intencją tego Listu jest, aby w okresie jego trwania tj. do 30 września 2021 r., zostały przez Strony ustalone szczegółowe warunki objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Strony wstępnie ustaliły poniższe warunki:
a) Ilość obejmowanych Akcji: do 1.000.000 szt. Akcji nowej emisji, które wyemitowane zostaną dla Inwestora w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie kapitału docelowego; b) Cena emisyjna Akcji: 1,50 zł; c) Oferta nabycia złożona zostanie Inwestorowi w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy; d) Akcje zostaną objęte przez Inwestora w całości za wkład pieniężny. Jednocześnie na podstawie Listu Inwestor wyraził zainteresowanie docelowym zaangażowaniem w Spółkę na poziomie przekraczającym 10% po dokonaniu podwyższenia, w związku z czym Inwestor będzie miał prawo uczestniczenia w ewentualnych kolejnych emisjach akcji. Emitent wskazuje, że List nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia jakiejkolwiek umowy, w szczególności do zawarcia umowy inwestycyjnej, ostateczne warunki objęcia Akcji przez Inwestora mogą się różnić od powyżej wskazanych wstępnych warunków, jak również w razie braku uzgodnienia tych warunków objęcie Akcji może nie dojść do skutku.

Inne komunikaty

bEDtyMlP