Trwa ładowanie...
bECDTiUl
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
19.07.2021, 16:43

ULG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku

Zarząd Ultimate Games S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
Poprzednio określona data publikacji na dzień 13 sierpnia 2021 roku, zostaje zmieniona na dzień 24 września 2021 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku, przekazane raportem ESPI nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku, na dzień publikacji niniejszego raportu nie ulegają zmianie. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bECDTiUT