Trwa ładowanie...
bEsxIqRN
Notowania
BLOOBER: strona spółki
21.07.2021, 8:15

BLO Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 20 lipca 2021 roku na rachunek Spółki 1281 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 17,79 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 230431 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,30% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W związku ze sprzedażą akcji w ramach programu motywacyjnego, o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 119/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., nr 121/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., nr 123/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz nr 13/2021 z dnia 15 marca 2021 r. - Emitent posiada 53471 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 0,30% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bEsxIqSv