Trwa ładowanie...
bEsyDjmd
Notowania
PROMISE: strona spółki
21.07.2021, 12:17

PRO Wniosek o wprowadzenie akcji serii H i G do obrotu giełdowego na rynku NewConnect.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), informuje iż w dniu 21 lipca 2021 roku uzyskał potwierdzenie złożenia do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect obejmującego:
 251.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,  169.657 akcji zwykłych na okaziciela serii G, w łącznej liczbie 420.657 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki A.P.N. PROMISE S.A. Emitent informuje, że ww. akcje zostały zarejestrowane w KDPW w dniu 1 marca 2021 r. w ramach przymusowej dematerializacji pod następującym kodem ISIN: PLAPNPS00025. Intencją Emitenta jest dokonanie asymilacji 251.000 akcji serii H oraz częściowej asymilacji 169.657 akcji serii G objętych kodem PLAPNPS00025 oraz oznaczenie ich kodem właściwym dla akcji notowanych już w ASO NewConnect: PLAPNPS00017. W tym celu Emitent wystąpi do KDPW z właściwym wnioskiem o asymilację akcji, niezwłocznie po podjęciu przez GPW uchwały ws. wprowadzania w/w akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Inne komunikaty

bEsyDjmL