Trwa ładowanie...
bEsxXBIR
Notowania

ATP Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Atlanta Poland S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.:
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2020/2021 - 27.10.2021 r., - raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 - 29.11.2021 r., - raport półroczny (SA-P) za półrocze roku obrotowego 2021/2022 - 31.03.2022 r., - raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 - 30.05.2022 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2020/2021 oraz za II kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Inne komunikaty

bEsxXBJz