Trwa ładowanie...
bEsyfBcR
Notowania
POLICE: strona spółki
21.07.2021, 16:40

PCE Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o złożeniu rezygnacji przez Pana Pawła Waldemara Bakuna z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, w której pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2021 roku.
Przyczyną wyżej wskazanej rezygnacji Pana Pawła Waldemara Bakuna jest udział w postępowaniu konkursowym na członka Zarządu spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty

bEsyfBdz