Trwa ładowanie...
bEsxZdCJ
Notowania
BRASTER: strona spółki
21.07.2021, 21:56

BRA SA-R /2020: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż dokonuje korekty i uzupełnienia raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2021 roku, w zakresie:

- wprowadzenia zmian w Sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok – zakres zmian został przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego,

- wprowadzenia zmian w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, wynikających ze zmian w sprawozdaniu finansowym, o których mowa powyżej – zakres zmian został przedstawiony w Załączniku nr 2 do niniejszego raportu bieżącego,

- załączenia zaktualizowanych oświadczeń i informacji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do ww. sprawozdań oraz kwestii wyboru firmy audytorskiej,

- uzupełnienia o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. Spółka opublikuje w dniu dzisiejszym skorygowany raport roczny za rok 2020 uwzględniający zmiany,októrych mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-08-03
BRA Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
1,00
0,00
2021-08-03
BRA Podpisanie umowy współpracy w zakresie dystrybucji i sprzedaży urządzeń medycznych Spółki w Izraelu
0,90
+10,86
2021-07-28
BRA Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
1,05
-3,81
2021-07-27
BRA Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
1,06
0,00
2021-07-22
BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
1,13
-27,88
2021-07-22
BRA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1,13
-27,88
2021-07-22
BRA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji po wznowieniu obrad w dniu 22 lipca 2021 roku
1,13
-27,88
2021-07-22
BRA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obradującym po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2021 roku
1,13
0,00
2021-07-21
BRA SA-R /2020: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
1,13
0,00
2021-07-21
BRA Korekta i uzupełnienie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020
1,13
0,00
bEsxZdDr