Trwa ładowanie...
bEsyAnxN
Notowania

RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Piotra Romanowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
[***English version***] The Management Board of Ryvu Therapeutics S.A. ("Company") hereby informs that the Company received a notification prepared in accordance with Article 19.1 of MAR from Mr Piotr Romanowski – President of Company’s Supervisory Board as from the person discharging managerial responsibilities in the Company. The notification is attached to this report.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-21
RVU Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – art. 19 MAR / Notification from person discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
58,00
0,00
2021-07-14
RVU Zgoda FDA na wznowienie częściowo wstrzymanego badania klinicznego fazy Ib projektu RVU120 (SEL120) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej/zespołu mielodysplastycznego / FDA lifts partial clinical hold on RVU120 (SEL120) Phase Ib study in acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome
63,00
+0,95
2021-07-13
RVU Powiadomienie od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego / Notifications from persons discharging managerial responsibilities in the Company – Article 19 of MAR
61,50
+2,44
2021-07-09
RVU Informacja o zmianie stanu posiadania akcji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w Spółce – art. 69 OfertPublU / Information on the change in the shareholder structure due to execution of the Stock Grant Program in the Company - Art. 69 of the Act on Offerings
62,50
-0,80
2021-07-08
RVU Korekta raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 8 lipca 2021 r. – sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
62,50
0,00
2021-07-08
RVU Zawarcie umowy darowizny akcji przez Prezesa Zarządu i głównego akcjonariusza Spółki w celu ustanowienia nierozwadniającego programu motywacyjnego w Spółce / Conclusion of the share donation agreement between the Company and President of the Management Board and main shareholder of the Company in execution of a non-diluting incentive program in the Company
62,50
0,00
2021-06-30
RVU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ryvu Therapeutics S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r. / Shareholders controlling at least 5% of the votes at the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A. convened on June, 29 2021
61,40
+0,65
2021-06-30
RVU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. / Resolutions adopted by the General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
61,40
+0,81
2021-06-11
RVU Publikacja danych klinicznych z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 (MEN1703) / Publication of clinical data for phase I RVU120 and phase I/II SEL24 (MEN1703) programs
58,20
-0,34
2021-06-02
RVU Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryvu Therapeutics S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Ryvu Therapeutics S.A.
54,00
+4,07
bEsyAnyv